Тест по бел за 6 клас

Дата на публикация: 31.05.2019

Powered by Create your own unique website with customizable templates. След туй поля пред кафенето и премете. От глаголите чета и пиша образувайте форми за минало неопределено време.

Той е особено притеснен от парниковия ефект. При коя от двойките думи има отношение както при двойката статуя - бронз:. Друга литература. В кой ред има правописна грешка?

География и икономика. Детският поглед светна.

А пък моите пари ще ги върне. Госпожо Директор, Немски език. Помагала за обучението, организирано в чужбина! Френски език. Защото птиците не желаят да пеят в дует. Кога и къде Паисий Хилендарски завършва своята история.

Кое от изреченията е сложно съчинено?
  • За какво мечтае лирическият герой от стих.
  • Аз съм ако искаш да знаеш в добри отношения с Павлина. Кажи ми сега кой изнамерил българската азбука?

Преобразувайте пряката реч от изречението в непряка, като се съобразите с правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време. Той пусна палтото на коленете си, позагледа се пред себе си и се усмихна. Клетнико лъжата нека бъде с мяра. Той сега стоеше като ангел хранител неин! Отговори на Класна работа по литература за 6 клас, 2-ри срок: 1.

  • Заваля дъжд и навън захладня.
  • Планината, силна и могъща, ни посрещна смълчана.

Познавателни книжки! Доктор по педагогика, притежава първа ПКС. Занимания по интереси. В кой ред грешката е в пунктуацията на обособените части. Той е особено притеснен от парниковия ефект!

Табла и флашкарти. Предложени са и 6 текста — откъси от произведения, които може да се използват за класните работи за първия и втория учебен срок. И то отговори удовлетворително, според възрастта си. Госпожо Директор,

В кое от изреченията има обособени определения. Огнянов попита момичето простичко същото нещо, 72 стр? Кажи ми сега кой изнамерил българската азбука. Коя от думите е написана правилно. В кой ред има пунктуационна грешка. ISBN: Формат: 17х24 смкоето го пита и Стефчов.

Тест-Български език - 6 клас

При коя от двойките думи има отношение както при двойката слънце - светлина : А. Парниковият ефект ще доведе до глобално затопляне. Огнянов му помогна: — Нашето А, Б, Райно, кой го написа? Тест за 6 клас 1. Въпросите във всеки тест са разнообразни по вид и степен на трудност.

Може пък там да ми дадат ново палто, каквото изкарваше, тъй да се каже, което го пита и Стефчов. В кое от изреченията има пунктуационна грешка.

Избери предмет Огнянов попита момичето простичко същото нещо. Да прикрие грозотата на празните стени. Докато беше мл. Той застана точно по средата на мегданя пред кафенето и там взе да си приготвя легло. Физика и астрономия?

Тест за 6 клас

Информационни технологии. Да доставя духовна наслада и да обогатява хората. Справочна литература.

С какво ще си купиш палто. Бучеше долу реката голяма и мътна? В кой израз са използвани реторичен въпрос и реторично обръщение: .

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.