Дърво на решенията насср

Дата на публикация: 20.05.2019

Проверява се температурата на храната поне веднъж дневно. ККТ 1. Отделяне на токсини от бактериите при неправилен температурен и времеви режим на съхранение.

Приемане на суровини. Оценката на вероятността за съществуването или появата на дадена опасност и анализа на риска се базира на следното:. Следи се времето за топлинна обработка съгласно рецептурник. ККТ 2. Проучване причините за неспазване на критичната граница и вземане на мерки за отстраняването им.

Допълнително последващо замърсяване. Проверяват се датите на постъпване на храните? ККТ 2. Да се сервират високорисковите храни колкото е възможно най-бързо. Въпрос 4. Ако отговорът е "НЕ", то есть на дадения етап идентифицираната опасност не се контролира трябва да се отговори ясно дали е необходим допълнителен контрол на идентифицираната опасност на дърво на решенията насср етап - преминава се на Въпрос 1б.

 • Да се сервират високорисковите храни колкото е възможно най-бързо. До охлаждане.
 • Развитие на болестотворни микроорганизми и техните токсини в бързоразвалящи се храни Допълнително последващо замърсяване.

За реферати.орг

Термична обработка. Отчет за температурата Протокол от обучение на персонала. Проверяват се датите на постъпване на храните.

Вид опасности. ККТ 3. Недостатъчна оптимална температура и време на термична обработка водеща до п реживяване на болестотворни бактерии. Работникът проверява визуално чрез наблюдение температурата на фурната, скарата или кулинарната обработка при всеки цикъл на зареждане на кулинарния продукт.

ККТ 3. Закупуване на суровини. Въпрос 3 Възможна ли е проява на дърво на решенията насср опасност над допустимите нива до неприемливи нива? Въпрос 3? Поправка на технологичното оборудване. Ако отговорът е "НЕ", то есть на дадения етап идентифицираната опасност не се контролира трябва да се отговори ясно дали е необходим допълнителен контрол на идентифицираната опасност на този етап - преминава се на Въпрос 1б.

За referati.org

Предлагаме Ви. Съхранение на суровини. Следи се времето за топлинна обработка съгласно рецептурник. Допълнително последващо замърсяване.

Етап от процеса. Приемане дърво на решенията насср суровини? Подобни материали. Въпрос 4. Физични - Ф. Анализът на опасностите осигурява необходимата база за прилагане на Принцип 2 от спецификацията НАССР - "Определяне на критичните точки". Този етап елиминира ли ид e нтифицираната опасност или вероятната поява на тази опасност до безопасни нива.

Предстоящи обучения

Този етап елиминира ли ид e нтифицираната опасност или вероятната поява на тази опасност до безопасни нива? Отчет за температурата Протокол от обучение на персонала. Увеличаване на температурата при отклонения. Недостатъчна оптимална температура и време на термична обработка водеща до п реживяване на болестотворни бактерии.

Въпрос 4 Има ли последващ етап, който ще елиминира или намали възможната поява на опасността до приемливо равнище?

Въпрос стария чинар варна кетъринг. Следи се времето за топлинна обработка съгласно рецептурник. Съхранение във фризер. Увеличаване на температурата при отклонения.

Вид опасности. Правилното извършване на A нализа на опасностите се проверява по време на извършваните Верификации, като се събират и обобщават данни дърво на решенията насср потвърждаване на безопасността на хранителните продукти.

Попадане на чужди тела при топлинната обработка.

E-mail или потребителско име

Замърсяване с болестотворни бактерии на бързоразвалящи се храни. Отчет за температурата. Подобни материали. За referati.

Ако отговорът е "НЕ", то есть на дадения етап идентифицираната опасност не се контролира трябва да се отговори ясно дали е необходим допълнителен контрол на идентифицираната опасност на този етап - преминава се на Въпрос 1б, дърво на решенията насср. Проверява се температурата на храната поне веднъж дневно. Следи се.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Стоятел
  ККТ 2.
 2. Аврора
  Правилното извършване на A нализа на опасностите се проверява по време на извършваните Верификации, като се събират и обобщават данни за потвърждаване на безопасността на хранителните продукти. Отчет за температурата.
 3. Хранимир
  Унищожаване на храната. Да се сервират високорисковите храни колкото е възможно най-бързо.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.