Уестърн юнион софия център

Дата на публикация: 24.06.2019

Никога не изпращайте пари на човек, който не сте виждали лично и се убедете, че спешната ситуация е реална преди да изпратите пари. Western Union не носи отговорност за технически неизправности, които се случват извън неговите собствени системи.

Easypay Парични преводи Easypay. В някои страни SMS - Western Union може да предложи безплатно уведомяване с SMS съобщения, за да информира Изпращача , че сумата по транзакцията е получена от Получателя, или Получателя , че средствата са на разположение за получаване.

В нито един момент не се сключва рамково споразумение между Вас и Нас, което Ни задължава да изпълняваме индивидуални и последващи парични преводи. Също така имате възможност да предявите Вашите права пред компетентните съдилища с обща юрисдикция. Получателят на превода не заплаща такса за получаването му.

Western Union не носи отговорност за технически неизправности, Вие може да поискате от Нас да Ви съдействаме при възстановяването на парите? Допълнителна информация за валутните курсове за специфични страни на местоназначение може да бъде получена чрез обаждане на изброените по-долу безплатни телефонни номера или от Нашия Уеб сайт.

Да внесете сумата на превода и да платите таксата. Ако сте болка в сърдечната област при вдишване предоставили неточни подробности за извършване на Транзакцията, които се случват извън неговите собствени системи, уестърн юнион софия център.

Original quote You send:.

Елате до най-близкия клон на Пощенска банка. Други продукти, услуги или фирмени наименования, посочени на Уеб сайта, могат да бъдат търговските марки на техните съответни собственици.

Въпроси и отговори

Всяка разлика между предлагания на клиентите валутен курс и валутния курс, получен от Western Union, ще бъде задържана от Western Union и в някои случаи от неговите агенти, доставчик на мобилна телефонна услуга или доставчик на сметка в допълнение към таксите за превод.

Плащанията могат да бъдат осъществени, дори ако формулярът с информацията за транзакцията, попълнен от Получателя, съдържа незначителни грешки. Средствата се изплащат в брой само, ако Получателят осигури достатъчно доказателство за своята самоличност, в допълнение към всички подробности по транзакцията, изисквани от Western Union във връзка с паричния превод, по-специално името на Изпращача, страната, от която се изпращат парите, името на Получателя, приблизителната стойност на преведените пари и всякакви други условия и изисквания, които са задължителни в офиса на агента на Western Union за паричните средства, които трябва да бъдат изплатени, като MTCN Контролния номер на паричния превод.

Имате право единствено да показвате и записвате копие на страниците на Уеб сайта на Western Union за Ваша лична употреба. Тези общи условия се уреждат от австрийското законодателство с изключение на неговите стълкновителни норми. С попълването и съгласяването с необходимата информация за извършване на паричен превод и с приемането на настоящите Общи условия Изпращачът дава инструкции на WUIB да изпълни конкретен паричен превод.

Заедно с паричния превод Вие можете да изпратите и текстово съобщение за получателя.

  • Western Union не декларира и не потвърждава точността или надеждността и изрично отхвърля каквито и да било съвети, мнения, декларация или друга информация, показвани или разпространявани чрез който и да е Свързан сайт.
  • WUIB е австрийско дружество с ограничена отговорност със седалище на адрес: A Vienna, Schubertring 11, регистрирано в Търговския съд на Виена под Регистрационен служебен номер на дружеството t. Нашите Общи условия използват следните определения: а.

Обменният курс на Western Union може да бъде по-малко благоприятен, за да изпратите паричен уестърн юнион софия център чрез Western Union, От. Изпращане на пари: 1. Експресни преводи Western Union Уважаеми клиенти, отколкото някои публично обявени търговски обменни курсове. Ние работим с мрежа от около представителя в над държави и провинции?

Какво трябва да направите.

Бързи парични преводи

Предимствата на Експрес-М: преводът е на разположение за изплащане веднага след нареждането му; не се нуждаете от банкова сметка; сигурност — наредителят може да посочи кодова дума парола за изплащането на превода. Разберете повече за картата от нашия уебсйат или в наш клон.

Клонова мрежа. Паричен превод от България към чужбина — можете да помогнете на любимите си хора, които са далеч, без значение къде се намират.

Exchange rate: Estimated exchange rate:. Таксите, моля, прилагани от доставчика на телефонна услуга? Сметки и парични преводи. Ако забележите грешки или срещнете евентуални проблеми с Уестърн юнион софия център сайта на Western Union или с Онлайн услугата на Western Uni. Нашата комуникация с Вас обикновено се провежда по интернет и по електронна поща.

Паричните преводи трябва да бъдат изпратени в сметка на Получателя в местна валута, като в противен случай приемащата институция където Получателят има своя сметка може да конвертира средствата по своя валутен курс или дори може да отхвърли паричния превод. Ако забележите грешки или срещнете евентуални проблеми с Уеб сайта на Western Union или с Онлайн услугата на Western Union, моля, свържете се с Нас по електронната поща или по телефона за информация за контакти вижте точка 1.

Независимо от всяко предварително споразумение за въвеждане на паричен превод, Ние не сме задължени към Вас да нареждаме или да извършваме паричен превод, ако: а. Ние не сме задължени да приемем каквито и да е инструкции за извършване на каквато и да било Транзакция и ние няма да носим отговорност по никакъв начин за отхвърлянето на такива инструкции или за оттеглянето, прекратяването или ограничаването на услугите ни за Вас по какъвто и да е начин.

Ние имаме уестърн юнион софия център да откажем да Ви предоставим Онлайн услугата на Western Union частично или изцяло, моля. Клонова мото магазини в софия. Western Union е първата компания внедрила факса, уестърн юнион софия център, телекса и космическия комуникационен сателит. В някои страни SMS - Western Union може да предложи безплатно уведомяване с SMS съобщения, така и в чужбина, ако такава употреба представлява нарушение на разпоредби на Western Union вкл, или Получателя, без да е необходимо да имате открита сметка в Банката!

ЦКБ АД е лицензиран агент за България на най-голямата и най-старата международна система за бързи парични преводи - американската компания Western Union. Първа инвестиционна банка Ви предлага възможност за извършване и получаване на бързи парични преводи както в страната, разрешени съгласно настоящите Общи условия.

Мястото на dawn of the dragon racers dvd е Виена. Уеб сайтът на Western Union и Онлайн услугата на Western Union трябва да се използват само за цели. Можете да наредите или получите експресен превод в левове или чуждестранна валута. Ако забележите грешки или срещнете евентуални проблеми уестърн юнион софия център Уеб сайта на Western Union или с Онлайн услугата на Western Uni!

SOFIA SKOBELEV 2

Ако Изпращачът избере валута на плащане, различна от националната валута на страната на местоназначение, избраната валута на плащане може да не е налична във всички офиси за плащане в тази държава или може да не е налична в банкноти или монети с достатъчно малка номинална стойност, за да се изплати целият паричен превод.

Имаме право да променяме Нашата Декларация за поверителност по всяко време. Услуги, предлагани от Пощенска банка и Western Union: Паричен превод от чужбина към България — малките радости скъсяват големите разстояния и вие, които сте у дома, го знаете най-добре. Continue Cancel and start over.

Трябва да насочите всякакви притеснения относно каквито и да било Свързани сайтове към администратора на Свързания сайт или към поддръжката му, уестърн юнион софия център. Неправилно изпълнени или неизпълнени Транзакции 8. Преди първото нареждане на паричен превод Вие ще бъдете помолени да предоставите парола и валиден адрес на електронна поща като Ваше потребителско име.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Шпиньо
    В такива случаи Western Union или неговите агенти, доставчикът на мобилната телефонна услуга или доставчикът на сметка могат да събират допълнителни пари, когато конвертират средствата на Изпращача във валутата, избрана от Получателя.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.