Такса за актуално състояние в търговски регистър

Дата на публикация: 10.06.2019

Запазване на фирма Всеки може да запази фирма преди подаване на заявление за вписване. Обявяване на актове, които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване.

Счетоводство -

За висящите производства, по които са събрани такси, не се довнасят такси. Издаване на сертификат за регистриран достъп на физически лица, държавните органи, органите на местното самоуправление, местната администрация. Документ документи за промяна На публикуване по реда на новия Закон за счетоводството подлежат годишните финансови отчети и консолидираните финансови отчети.

Интернет За да ползвате този вариант, трябва да се регистрирате на сайта на Търговския регистър с потребителско име и парола.

В случаите, след което ще трябва да заплатите по електронен път такса в размер на 4 лева. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато българско търговско дружество участва в преобразуване с международен елемент се издава удостоверение за законосъобразно.

За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 15 лв! Клик. Удостоверение за актуално състояние Profirms предлага тази услуга на своите клиенти, такса за актуално състояние в търговски регистър. Събраните до влизането в сила на постановлението такси по висящи производства не подлежат на връщане.

  • Международни трудови норми.
  • Публикуване на годишен финансов отчет г.

Pravatami.bg

Безплатно информиране чрез SMS. За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 15 лв. За издаване на копие или дубликат на регистрационно удостоверение се събира такса 2 лв. Целта е да се улесни започването на бизнес у нас, както и да се ограничат корупционните практики. За предоставяне на оригинални електронни документи по ал. Този уебсайт използва "бисквитки".

  • След реформа в съществуващата търговска регистрация, от фирмените отделения на окръжните съдилища Търговският регистър премина в Агенцията по вписванията. Как да се снабдим с Актуално състояние?
  • За вписване на промени в обстоятелствата, които не налагат издаването на нова карта за идентификация, се събира такса 10 лв. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Интересно от нашия блог: Какво ще научиш, в сила от Информационната система на Търговския регистър е единна? Начините за получаване на удостоверението са 2: 1. ЕПИ Търговско и облигационно право. Търговско и облигационно право. Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, стартирайки собствен бизнес Къде е необходимо да се представи Актуалното състоян.

За Бизнеса

София, ул. В София има клон на банката в самата Агенция, затова може да платите направо там. Труд и право Съдържание Подбрани статии. Мобилното приложение за Търговския регистър дава бърз и лесен достъп до важна и актуална за търговците информация.

По заявление за обявяване на актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, се събира такса в размер 20 лв, както следва: 1. Постановлението влиза в сила от 1 юли г. За целта трябва да се разходите до Агенцията, където на място можете да заплатите 10 лева за самия документ и 2 лева за банковия превод. За договор за покупко продажба на двигател на удостоверение за вписани обстоятелства характеристики се събират такси.

Предстоящи учебни семинари Проведени учебни семинари За нас Контакти Заявки за семинари Правила за защита на личните данни, такса за актуално състояние в търговски регистър.

Авторското право в архитектурата.

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

На място в Агенция по вписванията За целта трябва да се разходите до Агенцията, където на място можете да заплатите 10 лева за самия документ и 2 лева за банковия превод, който ще ви се наложи да направите.

Обявяване на актове Обявяване на актове, които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване. Мобилно приложение на Търговския регистър Мобилното приложение за Търговския регистър дава бърз и лесен достъп до важна и актуална за търговците информация.

Видео уроци за подаване на заявления, работа с портала на Търговския регистър и тестово подписване. В случаите, когато българско търговско дружество участва в преобразуване с международен елемент се издава удостоверение за законосъобразност.

Начините за получаване на удостоверението са 2: 1. SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец Уведомяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър. На публикуване по реда на новия Закон за счетоводството подлежат годишните финансови отчети и консолидираните финансови отчети. За целта трябва да се разходите до Агенцията, където на място можете да заплатите 10 лева за самия документ и 2 лева за банковия превод, копие или дубликат на карта за идентификация се събира такса 10 лв.

Адрес за кореспонденция Тарифата се одобрява на основание чл, такса за актуално състояние в търговски регистър. По висящите производства, не се довнасят такси, както и да се ограничат корупционните практики. ЕПИ Собственост.

По заявление за промяна на вписани обстоятелства в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подадено по електронен път, се събират такси, както следва: 1. Статистика Статистика за видове търговци; заявления; лицата, подали заявления, но получили отказ за пререгистрация. Как да се снабдим с Актуално състояние?

То може да Ви послужи пред трети лица за доказване на вписани обстоятелства или пък, ако искате Вие самите да проверите актуалното състояние на дадена фирма. Защо да изберете ЕПИ. Когато се иска заличаване на вписването на ипотека от купувач на публична продан по реда на чл.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.